Umowa o podwykonawstwo w prawie zamówień publi.
Cena:117.39
Ilość: egz.
Nazwa wydawnictwa:Wolters Kluwer
Rok wydania:2019
Ilość stron:688
Oprawa:twarda
Wymiary:14,8x21 cm
Udostępnij:
W publikacji omówiono konstrukcję i znaczenie umów o podwykonawstwo w kontekście zamówień publicznych udzielanych na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem zagadnień cywilnoprawnych. Autorka omawia tę problematykę na gruncie prawa polskiego z odniesieniami do przepisów prawa unijnego.
W monografii przedstawiono następujące zagadnienia:
- charakter prawny i elementy składowe umowy o podwykonawstwo,
- dopuszczalność powierzenia wykonania części zamówienia osobom trzecim,
- ograniczenie możliwości korzystania z podwykonawstwa,
- podwykonawstwo na etapie przygotowania postępowania, udzielania i wykonania zamówienia publicznego,
- prawa i obowiązki stron umowy o podwykonawstwo,
- instrumenty ochrony podwykonawców oraz dalszych podwykonawców (np. systemy płatności wykonawcom, gwarancja zapłaty za roboty budowlane, obligatoryjne postanowienia umowy o roboty budowlane).
 
Księgarnia Internetowa ATIK » podręczniki szkolne, książki, gry ... Zapraszamy!