Cena:66.72
Ilość: egz.
Nazwa wydawnictwa:Wolters Kluwer
Rok wydania:2020
Ilość stron:668
Oprawa:broszurowa
Wymiary:250x176 mm
Udostępnij:
Ten świetnie napisany podręcznik akademicki służy studentom prawa od 45 lat. Obejmuje usystematyzowany całokształt polskiego postępowania cywilnego z uwzględnieniem zmian ustawodawczych, które zaszły w ostatnich latach. Dotyczy to w szczególności nowelizacji procedury cywilnej dokonanych ustawami z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw, a także z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. W opracowaniu omówiono również nowe unormowania dotyczące nadużycia prawa procesowego, postępowania przygotowawczego, postępowania w sprawach gospodarczych i postępowania w sprawach własności intelektualnej.
Adresaci:Publikacja ma niezaprzeczalne walory dydaktyczne i teoretyczne. Korzystają z niej studenci IV i V roku prawa, a także aplikanci zawodów prawniczych. Ponadto może być pomocna pracownikom wymiaru sprawiedliwości i innym praktykom prawa, a ze względu na warstwę teoretyczną przedstawicielom doktryny.
 
Księgarnia Internetowa ATIK » podręczniki szkolne, książki, gry ... Zapraszamy!